Učenjaci
Učenjaci

Učenjaci

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Bolji je jedan sahat učenjaka koji provede sjedeći u razmišljanju o svojim djelima, nego sedamdeset godina ibadeta koji čini pobožnjak.

(Revdatu-l-va'izin)