Učimo Kur'an – sura Ma‘un
Učimo Kur'an – sura Ma‘un

Učimo Kur'an – sura Ma‘un

Sada će nas moj prijatelj Omar iz Sjeverne Amerike naučiti suru Ma‘un.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

(Mir neka je nad vama i Allahova milost i blagoslov!)

Moje ime je Omar i ja sam iz Sjedinjenih Američkih Država. SAD je veoma velika zemlja i mi ovdje imamo preko 7 miliona muslimana. Mnogi Amerikanci postaju muslimani, elhamdulillah (hvala Allahu). Kur'an je jedan od razloga tome. Kur'an je lagan za razumijeti i preveden je na tako mnogo jezika, uključujući engleski, kineski, njemački, francuski i malajski.

Kur'an u sebi sadrži mnoga čuda. Jedno od čuda u Kur'anu nalazi se u 51. suri pod nazivom Ez-Zarijat. U 47. ajetu Allah napominje kako se svemir širi. Ova činjenica je otkrivena otprilike 1300 godina nakon što je Kur'an objavljen poslaniku Muhammedu, s.a.v.s. Subhanallah! Kako je Kur'an zadivljujući!

Ja sam danas u školi naučio napamet suru Ma‘un. El-Ma‘un znači  malo dobročinstvo. Ova sura je objavljena poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., u Mekki. Sada ću proučiti suru Ma‘un.

Značenje ove sure je:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? (1) Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, (2) i koji da se nahrani siromah – ne podstiče. (3) A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, (4) molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, (5) koji se samo pretvaraju (6) i nikome ništa ni u naruč ne daju! (7)

Naučio sam tri stvari iz sure Ma‘un. Prva je da moramo pomoći siročadima i ne smijemo se loše ponašati prema njima. Druga, moramo nahraniti siromašne i gladne. I zadnja, veoma je važno namaz obavljati na vrijeme i ne odlagati njegovo izvršavanje. Kada obavljamo namaz ne trebamo žuriti i trebamo se nastojati koncentrisati na namaz. I namaz trebamo obavljati samo radi Allaha, a ne da bi se pokazali pred drugima. Ja volim ovu suru. Učinila me je boljom osobom, elhamdulillah.

Hvala ti Omar. Danas smo mnogo naučili, zar ne? Ostalo nam je da naučimo još par kratkih sura iz Kur'ana. U Kur'anu ima 114 poglavlja (sura). Neka od njih su duga, a neka kratka. Zamislite samo koliko toga možete naučiti iz čitavog Kur'ana.