Učimo slova – L, LJ, M
Učimo slova – L, LJ, M

Učimo slova – L, LJ, M

Učimo abecedu! Već smo upoznali petnaest slova abecede. Upoznajmo se i sa sljedeća tri slova – L, LJ i M!