Učimo slova – N, NJ, O
Učimo slova – N, NJ, O

Učimo slova – N, NJ, O

Učimo abecedu! Osamnaest slova abecede već znamo. Naučimo i sljedeća tri slova – N, NJ i O!