Učinak laganja
Učinak laganja

Učinak laganja

Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. (Kur'an, XL:28)

I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred Njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. (Kur'an, IX:77)

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Zaista laž crni lice.“[1]

„Laž umanjuje opskrbu.“[2]

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao:

„Učinak laži na Dunjaluku je poniženje, a na Ahiretu kazna.“[3]

„Puno laži uništava vjeru i uvećava grijeh.“[4]

„Laž okončava licemjerstvom.“[5]

„Ko laže, uništava svoje častoljublje.“[6]

„Ko bude poznat po laži, umanji se povjerenje u njega; ko se od laži drži postrani, potvrđuje mu se govor.“[7]

„Lažljivac svojim lažima postiže troje: srdžbu Božiju prema sebi, prezrenost kod ljudi i neprijateljstvo od strane meleka.“[8]

„Ovisnost o laži donosi u naslijeđe neimaštinu.“[9]

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao:

„Nemoj lagati te na taj način uništiti svoju ljepotu.“[10]

„Čovjek izrekne laž i zbog nje biva lišen noćnog namaza.“[11]

Situacije kada je laž dopuštena

Imam Sadik, mir neka je na nj, je rekao:

„Laž je pokuđena osim u dvama slučajevima: odbijanje zla nasilničkog i izmirenje među ljudima.“[12]

„Postoje tri vrste govora: istina, laž i izmirenje među ljudima.“[13]

„Izmiritelj nije lažljivac.“[14]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 2, (prijevod: Ertan Basrik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 213-215.[1] Et-Tergibu vet-terhib, 2/596/28.

[2] Isto, 2/596/29.

[3] Gurerul-hikem, 4640.

[4] Isto, 7123.

[5] Isto, 1181.

[6] Isto, 7794.

[7] Isto, 8888.

[8] Isto, 11039.

[9] Biharul-envar, 72/261/36.

[10] Isto, 72/192/8.

[11] Isto, 72/260/29.

[12] Isto, 72/263/48.

[13] El-Kafi, 2/341/16.

[14] Isto, 2/210/5.