Učinci posjedovanja zdravog srca
Učinci posjedovanja zdravog srca

Učinci posjedovanja zdravog srca

Zdravo srce je dragocjena posuda za prihvatanje svih istina i središte puno svjetlosti koje vodi prema svim dobrima i “zdravlje srca” je jedina vrijednost potrebna za ulazak u vječiti Džennet, jer na Sudnjem danu neće biti koristi ni od kakvih materijalnih dobara i znakova dunjalučke moći.

Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onom ko Allahu srca čista dođe.
A Džennet će se čestitima približiti.

Nasuprot tome, Džehennem je stvoren za osobe koje se ne koriste svojim srcem i koje provode život u nemaru i zabludi:
“Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca (pameti) imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012