Učinci razumnosti
Učinci razumnosti

Učinci razumnosti

Prema učenjima časnog Kur’ana, pored okorištavanja govorima poslanika i bogougodnika okorištavanje promišljanjem predstavlja najbolje sredstvo za postizanje sreće i slijeđenje istine te, kao posljedica toga, spašavanje od Džehennema I stizanje do Dženneta.

Kur’an časni prenoseći riječi stanovnika Džehennema ovako kaže:
I reći će: “Da smo slušali ili promišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012