Uloga grožđa u otklanjanju brige
Uloga grožđa u otklanjanju brige

Uloga grožđa u otklanjanju brige


1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada se voda smirila i kosti mrtvih se pojavile i to ugledao Nuh, a.s., on se jako uplašio i zabrinuo zbog toga, pa mu je Allah, dž.š., objavio: ‘Ovo je tvoje djelo, ti si dovio protiv njih!’

Nuh, a.s., reče: ‘O Gospodaru! Zaista od Tebe tražim oprost i kajem Ti se!’

Potom mu je Allah, dž.š., objavio sljedeće: ‘Jedi crno grožđe kako bi ti otklonilo brigu.’”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Požalio se jedan od vjerovjesnikā Allahu, dž.š., na brigu, pa mu je Allah, dž.š., naredio da jede grožđe.”[2]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista se Nuh žalio Allahu, dž.š., na brigu i Allah, dž.š., mu je objavio: ‘Jedi crno grožđe; jer ono, zaista, otklanja brigu!’”[3]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 350, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 363, hadis 2264, a u njemu se ne nalazi dio od: “pa je Allah objavio” do “kajem ti se.”, a obje ove predaje su prenesene od Mūsāa ibn El-ʻAlāʼa; El-Biḥār, sv. 66, str. 149, hadis 11.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 351, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 362, hadis 2262; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 377, hadis 1256; El-Biḥār, sv. 66, str. 149, hadis 9.

[3] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 377, hadis 1255; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 363, hadis 2263, prenesen od Furāta ibn Aḥnefa, a u njemu se ne nalazi: “crno”; El-Biḥār, sv. 66, str. 149, hadis 10.