Uloga i značaj institucije halifata kroz historiju
Uloga i značaj institucije halifata kroz historiju

Uloga i značaj institucije halifata kroz historiju

Autor: Kadrija Aida


Halifa je pojam koji je oduvijek uz sebe vezivao različite predodžbe kako muslimana tako i nemuslimana. Kod onih koji nisu upućeni u historijske tokove ovaj pojam će evocirati tek uspomene iz „1001 noći“ o slavnom halifi Harunu Rašidu (Hārūn al-Rāšid) i čudesnim pričama koje su se prele oko njegove ličnosti. Kod nemuslimana, pak, ovaj pojam se često shvatao i shvata na dva međusobno potpuno suprotna načina. Neki od njih ovu titulu izjednačavaju sa titulom pape, kao isključivo vjerskog poglavara čija je vlast autoritativna na duhovnom planu.

 

Uloga_i_znaaaj_institucije_halifata_kroz_historiju.docx