Uloga spoznaje i uvjerenja u ibadetu
Uloga spoznaje i uvjerenja u ibadetu

Uloga spoznaje i uvjerenja u ibadetu

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Nema ibadeta bez uvjerenja.”[1]

“Čini ibadet Bogu kao da Ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Nema nikakva dobra u ibadetu u kojem nema razumijevanja.”[3]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, je rekao:

“Nema ibadeta bez razumijevanja.”[4]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 65.[1] Kenzu-l-fevaid, 1/55.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 5250.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 204.

[4] Isto, 280.