Uputa učeniku na putu sticanja znanja
Uputa učeniku na putu sticanja znanja

Uputa učeniku na putu sticanja znanja

„Hvala Allahu koji odlikova čovjeka znanjem i radom nad svim u svijetu.“

Sam autor kaže da je knjigu napisao nakon zapažanja da mnogi koji  tragaju za naukom ulažu napore,a ne dolaze do znanja. Dakle, griješe u putevima pristupa, pa on objašnjava metod učenja. Djelo se sastoji iz 8 poglavlja i veoma je korisno i interesantno. Posebnu pažnju skrećemo na dijelove koji se odnose na poštovanje učitelja koji nas nečemu nauči- što danas učenici zaboravljaju.

Evo korisnih izvadaka iz ovog djela:

–  Zahtijeva se od muslimana da traga za znanjem koje od njega data situacija, hal, zahtijeva

–  Ugled znanja je u tome što je ono put bogobojaznosti-taqva

–  Učenik treba da pronađe učena, pobožna i starijeg profesora

–  Ne  treba da prelazi s jedne na drugu naučnu disciplinu dok jednu ne usavrši

–  Ali b.Ebi Talib:“Znanje ćeš postići samo sa 6 stvari: oštroumnost, žudnja, izdržljivost, dostatnost, uputa profesora i dosta vremena.“

–  Postiže cilj-sa cijenjenjem znanja i znanih te poštivanjem i uvažavanjem profesora

–  Nalazim da je najveće pravo, pravo učitelja

–  Znanje je u sukobu sa oholim mladićem

–  Budi ustrajan u učenju i ne prekidaj ga, jer znanje se stiče neprestanim učenjem. Iskoristi dane mladosti i njenu svježinu

–  Neznalice su mrtvi i prije prave smrti, učeni su živi iako su davno pomrli

–  Pretrpan stomak odnosi oštroumnost

–  Vrhunac pameti je govor koji je promišljen i argumentovan

–  Ebu Hanife: „Znanje i nauku sam sa zahvalom sticao- hvala Uzvišenom Allahu, On mi je znanje uvećao.“

–  Vrijeme učenja je zora i period između akšama i jacije

–  Nije lijepo da se učenik svađa i sukobljava

–  Niko ne bi smio gubiti vrijeme i sate uzalud

–  Izbjegavaj ogovaranja i sijela gdje se mnogo priča, jer onaj koji puno govori potkrada ti život i troši vrijeme

–  Faktori koji pospješuju dobro pamćenje su: uporan rad, ustrajnost, umjerena ishrana, nafile, učenje Kur'ana sa razumijevanjem…

–  Veselo lice i lijepa riječ pospješuju nafaku

–  Kad sazrije pamet umanji se priča

Ko god pročita ovo djelo, veoma će mu koristiti. Da nas Allah dž.š. sačuva oholosti u znanju čega smo danas svjedoci. Uvijek trebamo gledati koliko stvari ne znamo, a ne ono što znamo- jer to je veoma, veoma malo. Pokažimo poštovanje prema profesorima jer su oni ti koji nas poučavaju, a i neka oni imaju razumijevanja za nas- mladost koja tek uči…

 

Priredila: Amina Gadžo
 
Prevod sa arapskog: Nijaz Šukrić, Takvim 1981., str. 273
Autor: Burhanuddin ez-Zernudži,