Uspjeli su vjernici
Uspjeli su vjernici

Uspjeli su vjernici

Uspjeli su vjernici,

oni koji su u svojim namazima skrušeni,

i koji se okreću od besmislica,

i koji zekat udjeljuju,

i koji stidna mjesta svoja čuvaju,

osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju;

a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju;

i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, 

i koji namaze svoje na vrijeme obavljaju,

oni su dostojni nasljednici,

koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

(Kur'an, XXIII:1-11)

Imam Ahmed prenosi od Umer ibn el-Hattaba da je rekao: „Prilikom spuštanja Objave Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., čulo se, kod njegova lica, nešto poput zujanja pčela. Tako, jedne prilike ostali smo neko vrijeme, pa se on okrenuo Kibli, podigao svoje ruke i učio: Allahu moj, povećaj nam, a ne okrnji nas, ukaži nam počast, a ne ponizi nas, daj nam, a ne uskrati nam, daj prednost nama, a ne daji je nad nama, budi zadovoljan nama i učini nas zadovoljnim!, a zatim rekao je: Allah mi je objavio deset ajeta koje ako neko primjeni – ući će u Džennet, zatim je proučio: ‘Uspjeli su vjernici’, dok nije završio deset.“

 

Izvor: Tefsir ibn Kesir, skraćeno izdanje, http://tefsir-ibn-kesir.blogspot.com