Uzmi mudrost
Uzmi mudrost

Uzmi mudrost

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Uzmi mudrost odakle god potekla, neće ti škoditi.

(Hakim)