Uzvišenost Svevišnjeg Boga
Uzvišenost Svevišnjeg Boga

Uzvišenost Svevišnjeg Boga

Hadis

Uzvišeni Gospodar rekao je:

O Moji robovi, Ja sam sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedni drugima nasilje činiti.

O Moji robovi, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja naputim; pa tražite od Mene da vas naputim, Ja ću vas naputiti.

O Moji robovi, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim, pa od Mene tražite da vas nahranim, Ja ću vas nahraniti.

O Moji robovi, svi ste vi goli i neodjeveni osim onoga koga Ja odjenem, pa od Mene tražite da vas odjenem, Ja ću vas odjenuti.

O Moji robovi, vi danju i noću griješite, a Ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od Mene tražite da vam oprostim, Ja ću vam oprostiti.

O Moji robovi, vi nikada ne možete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli, pa da Mi je nanesete, niti ikada možete doći do onoga što će Meni koristi donijeti, pa da Mi je donesete.

O Moji robovi, kada biste vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi imanje Moje povećalo.

O robovi Moji, kada biste vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džini, imali srce najgoreg griješnika, to ništa ne bi imanje Moje umanjilo.

O Moji robovi, kad biste vi, i prvi i poslednji, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto, pa Meni svoje molbe i želje uputili, te Ja udovoljio svačijoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što Ja imam ni onoliko koliko oduzme od mora igla kada se u njega zamoči.

O Moji robovi, sve je stalo do vaših poslova, koji su kod Mene sačuvani i prebrojani i za koje ću Ja vama dati zaslugu. Ko nađe dobro i nagradu, nek’ Meni zahvali, a ko opet kaznu i zlo, nek’ ne kori nikog osim sebe.

Ovaj vjerodostojni (sahih) hadis prenosi Ebu Zerr, r.a., od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., a nalazi se u Muslimovoj zbirci hadisa.

Hadis spada u grupu hadisa koji se nazivaju hadisi-kudsi i hadisi-rabbani. Hadisi-kudsi su oni hadisi u kojima Alejhisselam pripisuje riječi Bogu, dž.š., a te se Božije riječi ne nalaze u Kur’anu, a.š. Svaki je hadis od Boga, dž.š., jer Bog veli za Alejhisselama:

„On (Alejhisselam) ne govori od sebe, nego je sav njegov govor objava koja mu se s Božije strane dostavlja.“ (Kur'an, Nedžm : 3-4)

Prema tome, hadisi-kudsi se odlikuju nad ostalim hadisima time što se u njima riječi pripisuju Bogu, dž.š.

Komentar

U ovom hadisu se ocrtava moć i uzvišenost Svevišnjeg Allaha. Njegovo je sve, neovisan je od svih. Njemu naši dobri poslovi ne donose koristi, a naša ružna djela ni najmanje Mu štete nanijeti ne mogu.

Svi su ljudi Njegove sluge i robovi, te prema tome svi, u svakom stanju i slučaju, o Njemu ovise. Zato uvijek trebaju da samo Njega mole, i da samo od Njega traže i samo se Njemu obraćaju.

Nagradu koju će dobiti ljudi koji su dobro radili, dobiće od Njegove milosti, a ne zato što su oni svojim djelima zadužili Boga, dž.š., da ih nagradi. Kazna, pak, koju će pretrpjeti ljudi koji su na ovom svijetu zlo radili, posljedica je njihovih zlih djela, jer Bog, dž.š., nikome nasilja i zuluma ne čini.

 

Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), dvadeset i četvrti hadis, Sarajevo, 1968, str. 29-31.