Uzvraćanje dobrom
Uzvraćanje dobrom

Uzvraćanje dobrom

Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer Allah sve obračunava.[1]

Zar je nagrada za dobro nešto drugo doli dobro?![2]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Ko vam učini dobro, uzvratite mu dobrom, ukoliko nemate ništa čime biste mu uzvratili, molite Allaha za njega do mjere kada mislite da ste mu uzvratili.”[3]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Protegni ruku da bi uzvratio dobro koje ti je učinjeno, a ako nisi u mogućnosti, pa najmanje što možeš učiniti je da se zahvališ.”[4]

“Kada budete pozdravljeni pozdravom, uzvratite boljim od njega. Kada ti neka ruka učini dobro, boljim dobročinstvom uzvrati, ali i pored toga u prednosti je onaj ko je započeo.”[5]

Imam Kazim, mir s njim, je rekao:

“Dobro je okov koji ne raskiva ništa, osim uzvraćanja ili zahvale.”[6]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 35.[1] En-Nisa, 86.

[2] Er-Rahman, 60.

[3] El-Bihar, 75/43/8.

[4] Gureru-l-hikem, 2383.

[5] Nehdžu-l-belaga, mudrost 62.

[6] Ed-Durretu-l-bahire, 34.