Vasijjet Alije ibn Ebi Taliba, r.a.
Vasijjet Alije ibn Ebi Taliba, r.a.

Vasijjet Alije ibn Ebi Taliba, r.a.

Alija ibn ebi-Talib je ovu poruku uputio s minbera Medinske džamije, a nama je prenose Selman Farisi i Haris Hamdani[1]. Nakon što je iskazao zahvalnost Allahu, dž.š., i donio salavat i selam Poslaniku Muhammedu, ‘alejhis-selam, Alija ibn ebi-Talib je rekao:

 „Primjer Ovoga svijeta je kao primjer zmije: doticanje je njezino nježno, ali joj je otrov poguban. Drži se zato podalje od svega što te privlači na njemu budući da to kratko ostaje s tobom. Odbaci od sebe brige radi njega (Dunjaluka), jer si se uvjerio da se rastanak s njim ne može izbjeći i da su mu stanja promjenjiva. Kad se osjećaš najviše privučen njime, tada ga se najviše kloni. Jer, uvijek kad je neko uvjeren u sreću na njemu, on ga ubacuje u opasnost. Ili kad se osjeća sigurnim u njemu, on mu sigurnost preinačuje u strah.

Drži se za uže iz Kur'ana i uputu traži iz njega. Smatraj njegovo zakonito zakonitim, a njegovo nezakonito nezakonitim. Svjedoči istinu koja je bila u prošlosti. Uzmi pouku iz prošlosti radi onoga što je još preostalo od svijeta ovoga.

Veličaj ime Allaha tako da Ga spominješ samo u istini. Često se sjećaj smrti i onoga šta je poslije smrti. Nikad ne poželi smrt osim u uvjetima dostojnim.

Budi oprezan spram djela svakoga koje počinilac njegov voli radi sebe, a ne voli ga radi muslimana općenito. Čuvaj se djela svakog učinjenog tajno, a kojeg se stidiš javno. Isto tako, čuvaj se djela svakog koje počinilac njegov, kad bude pitan o njemu, osuđuje ili se izvinjava za njega.

Ne pravi od časti svoje metu za riječi ljudi. Ne prenosi ljudima o svemu što čuješ, jer to doseže do laži. Ne osporavaj sve što ti ljudi ispričaju, jer to će značiti neznanje.

Obuzdaj ljutnju i oprosti kad si moćan kazniti. Pokaži sudržljivost u času srdžbe i oprosti kad imaš vlast. Konačan ishod će biti u tvoju korist.

Traži dobro iz blagodati svake koju ti je Allah dao i ne upropašćuj nijednu od blagodati Allahovih nad sobom. I neka se na tebi vidi trag onoga što ti je Allah podario od blagodati.

Znaj da je vjernik najbolji koji je najdalje odmakao u trošenju od sebe, porodice svoje i imetka svog. Jer, što god pošalješ dobrog ispred sebe, to će ostati za tebe u zalihi. A dobitak od svega što ostaviš iza sebe, izvući će drugi.

Izbjegavaj društvo onoga čije je mišljenje nepouzdano, a djelo njegovo odvratno budući da se o čovjeku sudi po drugu njegovu. Čuvaj se druženja sa poročnim, jer se porok veže za porok.

Čuvaj se srdžbe, jer je to jedna od Iblisovih vojski velikih.“

 

Izvor: Fikret ef. Arnaut, Hutbe, Džemat SABUR München, Bihać, 2003, str. 110-111.[1] Es-Sejjid eš-Šerif er-Radi, Staza rječitosti, govori, pisma i izreke Alije ibn Ebi Taliba, (prijevod: Rusmir Mahmutćehajić), Islamska zajednica, Zagreb, 1994, str. 223-224.