Velika tajna vode
Velika tajna vode

Velika tajna vode

Naša Zemlja je drugačija od ostalih planeta. Ona je živa. A sada znamo i zašto. Ona ima vodu. Ako drastično smanjite njenu količinu ili promijenite bar jedanu od njenih nevjerovatnih osobina, život na Zemlji će nestati … 
Kada su naučnici postavuli hipotezu o postojanju memorije u vodi, pred čovječanstvom se otvorila nevjerovatna perspektiva … Memorija vode pamti bilo kakav uticaj. Naučnici su snimili sa instrumentima da svaka ćelija memorije vode ima 440 000 informaciskih panela, od kojih je svaki odgovoran za svoju vrstu interakcije sa okolinom

Uz pomoć vode se već uspješno liječi, predviđaju zemljotresi i druge prirodne nepogode. Ali, neverovatna svojstva vode se ne završavaju sa tim.
Film “Tajna žive vode” – je novo otkriće naučnika širom svijeta. Ovi jedinstveni podaci, su omogućili stvaraocima filma da postave jednu danas senzacionalnu hipotezu – zakon univerzuma je zabilježen u vodi

II dio