Vječna ljubav
Vječna ljubav

Vječna ljubav

Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru svjetova, Koji nas voli i spominje više nego mi Njega. Salavat i selam miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., i svim njegovim ashabima.

Allah je spustio ljubav u srca vjernika i svojom milošću učinio da se zavole i postanu braća koja se vole samo radi Allahovog zadovoljstva, bez ikakvih bezvrijednih dunjalučkih interesa.

Za ovu vječnu ljubav takmičili su se velikani, žrtvovani su životi, poklanjana velika bogatstva, da bi se osjetila ljubav koja nema kraja, ljubav kojom se hrane mu'minske duše. Onaj kome je uskraćena ova ljubav, ubraja se među mrtve, iako hoda po zemlji, a onaj koji je ovu ljubav imao pa je prodao za ovaj svijet, takav je u moru zabluda. Njegovo srce sve hoće da pukne od okova, briga i bolova. (Ovo doktori posmatraju previjenih ruku, nemoćni.)

Vječna ljubav je duša imana, izvor činjenja dobrih djela. Ona donosi stanja i stepene koji prouzrokuju iskreno vjerovanje u Allaha, dž.š.

Islamski velikani su pokušali definirati tu vječnu ljubav. Definicija je mnogo, a izabrana je sljedeća: „Ljubav je obaranje srčanog pogleda od svega mimo Allaha, Voljenog.“

Ebu Bekr es-Siddik, r.a., rekao je: „Ko bude okusio iskrenu ljubav prema Allahu, dž.š.,  On će ga odvratiti od trke za Dunjalukom i bit će dušom otuđen od svih ljudi koji nemaju takvu ljubav.“

A Jahja bin Muaz veli: „Praška Ljubavi draža mi je od sedamdeset godina ibadeta.“

Ova Ljubav direktno dolazi od Uzvišenog Allaha, Koji, obraćajući se Musau, a.s., kaže:

Ja sam učinio da te svako voli (Ja sam ti poklonio Svoju ljubav) i (učinio da rasteš pod okom Mojim. (Taha, 39)

Više je uzroka zbog kojih vjernik biva počašćen ovom Ljubavlju:

–  učenje Kur'ana i duboko promišljanje o njegovom značenju,

–  približavanje Allahu obaveznim dužnostima, farzovima i dobrovoljnim ibadetom,

–  spominjanje Allaha u svakom momentu,

–  posmatranje i svjedočenje prefinjene Allahove dobrote prema robovima,

–  izbjegavanje svega što udaljava od Allaha,

–  druženje sa onima koji iskreno vole Allaha, Poslanika i sve mu'mine (vjernike).

Postoje tri stepena ljubavi prema Allahu, dž.š.:

– Ljubav koja prekida i odbacuje svaku vesvesu, lošu misao koja razara iman i prouzrokuje svađu među ljudima. Dakle, ljubav prema Allahu i zloba prema ljudima su dvije suprotnosti kao budnost (zikir) i nemarnost. U srcu mora prevladati ljubav nad svim vesvesama. Ko iskreno voli neće dopustiti mjesto lošim mislima u srcu. U srcu vjernika koji ovako postupa počinje se javljati slast i zadovoljstvo služenja svome Gospodaru. On će naići  na veliku utjehu u bolestima i teškim situacijama.

– Ljubav kojom posmatra i svjedoči prevelike Allahove blagodati koje uživa, bilo vanjske ili unutarnje, a najveća blagodat je to što te je Allah odabrao nad ovolikim stvorenjima i učinio dostojnim da Ga ti spominješ i voliš.

– Ljubav koja podstiče da daješ prednost Allahu i Poslaniku nad svim stvorenjima i smatraš da su svi vjernici preči od tebe.

Mnogi ljudi se čude odakle tolika ljubav među vjernicima iz raznih krajeva, čak i kad se prvi put u životu sretnu. To nam Allah objašnjava:

One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti. (Taha, 96)

U komentarima ovog ajeta stoji da će ih Allah zavoljeti i učiniti da se i oni međusobno vole i poštuju.

Herim ibn Hajan kaže: „Kad god se rob srcem okrene Allahu, odmah Allah okreće srca mu'mina prema njemu i počasti ga da sve mu'mine voli i da bude milostiv prema njima.“

Ovo je mu'minska ljubav koju je zagarantirao Allah. Mnogi ljudi bi voljeli pridobiti iskrenu ljubav svojih prijatelja, ali u većini slučajeva dolazi do razočarenja. Mnogi roditelji bi voljeli da im djeca uzvrate iskrenu ljubav i poštovanje. Dali bi svo bogatstvo da to dobiju. Ali, uzalud. Mnoge majke plaču zato što ih djeca ne obilaze. Njima nisu potrebne pare, zadovoljne su i sa malim, ali im je zato potrebna pažnja, blagost, lijepa riječ, potrebna ima je ljubav.

Pa gdje je nestala ta ljubav?

Zapostavljanjem vjere, ljubav je prebačena u aktovke.

Kako se može postići ova ljubav?

U 31. ajetu sure Ali Imran, obraćajući se  Muhammedu, s.a.v.s., Allah, dž.š., kaže:

Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.“

I u podužem hadisu se navodi da Allah, kad zavoli svoga roba, isto to naredi Džibrilu i ostalim melekima, a učini i da tog roba zavole i svi ljudi.[1]

Evo i svijetlog primjera ashaba koji je silno volio Poslanika. Jednom je odsustvovao iz džemata na sabah-namazu. Poslanik je odmah upitao za njega. Ashabi su odgovorili da ne znaju. Onda su skupa otišli do njegove kuće, da ga obiđu. Zatekli su ga u postelji, na Poslanikov upit zašto nije bio na sabah-namazu, ashab je odgovorio: „Božiji Poslaniče, davno sam se probudio i počeo sam razmišljati o tebi, tvome stepenu kod Allaha i mjestu na Onome svijetu. Poznajući sebe, svoje grijehe i slabosti, pobojao sam se da možda na Onome svijetu neću biti s tobom u društvu. Od plača i straha, noge su mi se oduzele i nisam bio u stanju doći.“ Nakon toga je zaplakao i Poslanik i rekao. „Bit ćeš sa onim koga voliš.“[2]

Zato, budeš li volio kafira, bit ćeš s njim. Budeš li volio munafika, bit ćeš s munafikom. A budeš li volio vjernika, bit ćeš s njim. A svi mi volimo vjernike. Zato smo ovdje. Među nama sigurno ima onih koji se nikako ne poznaju. Zato, upoznajmo se, zbližimo se i zavolimo u ime Allaha. Džamija je kuća u kojoj se sjedinjuju srca i rješavaju svi problemi.

Upoznajmo se na izlasku iz džamije, razmijenimo mišljenja i pozitivne rezultate, usmjeravajmo se ka istom cilju, jer je nama isti Allah, isti Poslanik – Muhammed, s.a.v.s., ista Objava – Kur'an i ista Kibla, a isti cilj nas je i danas, na džumi, sastavio i svi zajedno, povezanih srca, putujemo ka Džennetu.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao u svojoj hutbi: „Zavolite svakog koga Allah voli. Volite Allaha iz dna duše i neka vam ne dosadi Njegovo spominjanje. I neka vam prema Njemu srca ne budu kamena. I nemojte Mu ništa pripisivati. Bojte Ga se iskreno. Ono što govorite, potvrdite dobrim djelima i zavolite se Allahovom  milošću.“[3]

Gospodaru naš, učini nas da budemo među onima koje voliš Ti, meleki, Poslanik i sva stvorenja. Amin!

(Ali-pašina džamija, 7. oktobar 2000)

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 31-35.[1] Buharija, Muslim

[2] Buharija, Muslim, Tirmizija, Ahmed

[3] Ovu hutbu navodi Ebu Bekr el-Bakillanija, u svojoj knjizi I'džazul-Kur'an, str. 130.