Vlasnici slona
Vlasnici slona

Vlasnici slona


„Vlasnici slona“ je kratak dokumentarni film o historijskom događaju koji se zbio prije rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. Ovaj događaj je kratko spomenut i u 105. kur'anskoj suri – suri Al-Fīl (Slon).

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! (1) Zar lukavstvo njihovo nije omeo (2) i protiv njih jata ptica poslao, (3) koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, (4) pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio? (5)