Vodopad Skakavac
Vodopad Skakavac

Vodopad Skakavac

Vodopad Skakavac, jedan od najvećih i najljepših vodopada u Bosni i Hercegovini, nalazi se svega 12 km sjeverno od centra Sarajeva, iznad sela Nahorevo. Nastaje od istoimenog potoka koji izvire ispod vrha Bukovik (1532 m), a ulijeva se u Perački potok. Vodopad je visok 98 metara. Padajući sa ove visine vodeni protok, premda malen, tvori mnoštva malih slapova. Odlikuje se izuzetnom ljepotom, čak i zimi kada se slapovi zalede stvarajući zadivljujuće prizore.

Vegetacija oko samog vodopada je veoma heterogena i obiluje endemičnim i relikatnim vrstama. Na ovom prostoru najzastupljenije su smrčevo-jelove i bukovo-jelove šume. U neposrednoj blizini vodopada razvile su se termofilne šume, kao i šikare crnog graba, jesenje šašike i crnog jasena.

Skupština Kantona Sarajevo donijela je 2010. godine Zakon o proglašenju šireg područja vodopada Skakavac spomenikom prirode. Površina zaštićenog područja iznosi 1430,7 ha.