Volim svoju porodicu
Volim svoju porodicu

Volim svoju porodicu

Video zapis koji je pred vama pomoći će vam da naučite kako se na arapskom jeziku imenuju članovi porodice, a naučićete i još ponešto.

Iako je video popraćen izgovorom i načinom pisanja, radi lakšeg usvajanja i praćenja ponuđenog sadržaja, spomenute riječi smo dodatno obradili, pri tome nastojeći zapisati ih latiničnim pismom na što jednostavniji način.

Nadamo se da ćete iz ovog kratkog druženja s nama izaći bogatiji novim saznanjima na polju arapskog jezika!

 

 

El-vahdetu-sānije

Uhibbu usretī.

Istemi‘a summe reddid!

Hāzā ehī.

Hāzihi uhtī.

Hāzihi ummī.

Hāzā ebī.

Istemi‘a summe reddid!

Hāzā ebī. Ismuhu Husejn.

Hāzā džeddī. Ismuhu ‘Usmān.

Hāzihi uhtī. Ismuhā Hadidže.

Hāzihi džeddetī. Ismuhā Zejneb.

Hāzihi ummī. Ismuhā Fevzijje.

Hāzā ehī. Ismuhu Alijj.

Is'el summe edžib!

Hāzihi sūretu usretī.

Ene uhibbu usretī.

Men hāzā?

Hāzā ebī. Ene uhibbu ebī.

Men hāzihi?

Hāzihi ummī. Ene uhibbu ummī.

Ganni mean! 

Hāzā ebī. Hāzihi ummī.

Hāzā džeddī. Hāzihi džeddetī.

Hāzā ehī. Hāzihi uhtī.

Hāzihi usretī. Uhibbu usretī.

 

Lekcija 2.

Ja volim svoju porodicu.

Slušajte pa ponovite!

Ovo je moj brat.

Ovo je moja sestra.

Ovo je moja majka.

Ovo je moj otac.

Slušajte pa ponovite!

Ovo je moj otac. Njegovo ime je Husejn.

Ovo je moj djed. Njegovo ime je Osman.

Ovo je moja sestra. Njeno ime je Hatidža.

Ovo je moja nana. Njeno ime je Zejneb.

Ovo je moja majka. Njeno ime je Fevzija.

Ovo je moj brat. Njegovo ime je Alija.

Pitajte potom odgovorite!

Ovo je slika moje porodice.

Ja volim svoju porodicu.

Ko je ovo?

Ovo je moj otac. Ja volim svog oca.

Ko je ovo?

Ovo je moja majka. Ja volim svoju majku.

Pjevajmo zajedno!

Ovo je moj otac. Ovo je moja majka.

Ovo je moj djed. Ovo je moja nana.

Ovo je moj brat. Ovo je moja sestra.

Ovo je moja porodica. Ja volim svoju porodicu.

 

 

Napomene:

Uhibbu – znači (ja) volim. Uhibbuke znači volim te (ako to govorite muškoj osobi). Uhibbuki (volim te) je izraz koji upućujte ženskoj osobi.

Usretun (usre) – porodica. Usretī – moja porodica.

Ehun (eh) – brat. Ehī – moj brat.

Uhtun (uht) – sestra. Uhtī – moja sestra.

Ummun (umm) – majka. Ummī – moja majka.

Ebun (eb) – otac. Ebī – moj otac.

Džeddun (džedd) – djed. Džeddī – moj djed.

Džeddetun (džedde) – nana. Džeddeti – moja nana.

Ismun (ism) – ime. Ismī moje ime.

Ismuhunjegovo ime. Ismunjeno ime.

Hāzā, hāzihi – pokazna zamjenica, ovo. (Prva ide uz imenice muškog roda, druga uz imenice ženskog roda.)

Men hāzā? Men hāzihi? – Ko je ovo? (Prvo pitanje se odnosi na mušku, a drugo na žensku osobu.)