Vrelo duhovnosti na obali Vrbasa
Vrelo duhovnosti na obali Vrbasa

Vrelo duhovnosti na obali Vrbasa


Program pod nazivom „Vrelo duhovnosti na obali Vrbasa“ održan je u Narodnom pozorištu RS u Banja Luci u subotu, 12. maja 2018. godine, u 19 sati. Organizatori ovog kulturnog događaja, kojem je prisustvovao veliki broj posjetitelja, bili su: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Muftijstvo banjalučko, Merhamet Banja Luka, Asocijacija FATMA iz Banja Luke i Asocijacija MAJKA I DIJETE iz Sarajeva.

Program je izveden pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH i ministra dr. Edina Ramića. Sponzori manifestacije bili su: Ramiz Salkić, potpredsjednik RS, Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine RS, Kemo Čamdžija, potpredsjedavajući Vijeća naroda RS i Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS. Generalni sponzor manifestacije je bio „Plivit Trade“.

Tekst pozorišnog uprizorenja „Fatima među nama“ potpisuje dr. Elvir Musić, a režiju Dženita Imamović-Omerović. Glumci performansa bili su: Dženita Imamović-Omerović, Aldin Omerović i Enisa Džakmić, volonteri i najmlađi članovi Asocijacije MAJKA I DIJETE.  Svojim sjajnim izvedbama program su uljepšali horovi „Sejfullah“ i „Safikada“ te Latif Močević, poznati bosanskohercegovački kantautor i operni pjevač.

The Well of Spirituality on the Coast of Vrbas

The programme “The Well of Spirituality on the Coast of Vrbas” was held at the National Theatre in Banja Luka on Saturday, May 12, 2018, at 7 p.m. The organizers of this cultural event, attended by a large number of visitors, were: Islamic Community in Bosnia-Herzegovina – Mufti Unit of Banja Luka, Merhamet Banja Luka, the Association FATMA from Banja Luka and the Association MOTHER AND CHILD from Sarajevo.

The programme was performed under the auspices of the Federal Ministry of Displaced Persons and Refugees and the minister Edin Ramic. The sponsors of the manifestation were: Ramiz Salkic, the vice-president of RS, Senad Bratic, the vice-president of the RSNA, Kemo Camdzija, the deputy president of the Council of Peoples and the Bosniak Caucus in the RS Council of Peoples. The general sponsor of the event was “Plivit Trade”.

The text of the play “Fatima among Us” is signed by Dr. Elvir Music and directed by Dzenita Imamovic-Omerovic. The actors of the performance were: Dzenita Imamovic-Omerovic, Aldin Omerovic and Enisa Dzakmic, the volunteers and the youngest members of the Association MOTHER AND CHILD. The programme was beautified with great performances of the choirs “Sejfullah” and “Safikada” and Latif Mocevic, the famous Bosnian songwriter and opera singer.