Vrijednost bračne zajednice
Vrijednost bračne zajednice

Vrijednost bračne zajednice

Autor: A. E.


I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. (Kur'an, XXX:21)

Navedeni kur'anski ajet nas svojim sadržajem potiče na razmišljanje i poziva na njegovo  provođenje u praksi kako bismo ostvarili život usaglašen sa načelima Kur'ana. U citiranom kur'anskom tekstuuočavamo sljedeća značenja:

1. Život u bračnoj zajednici je jedan od znakova Božije moći

Ukoliko čovjek ispravno razmišlja, uvidjet ćekako je njegov obični mali život,zapravo, znak Božije veličanstvenosti koja ga vodi i upućuje ka Njemu.

2. Brak je izvor smiraja i spokoja

Kur'an jasno i nedvojbeno ukazuje na činjenicu da je jedan od ciljeva zajedničkog bračnog života postizanje smiraja i spokoja među supružnicima. Jasno nam je i da je jedan od uzvišenih duhovnih, etičkih i psiholoških ciljeva islama, čijom se realizacijom približavamo Bogu,odgoj djece koja će dati svoj kvalitetan doprinos društvu.Stoga su sukobi, svađe i prepirke u suprotnostisa božanskim ciljem uspostavljanja zajedničkog života žene i muškarca.

3. Uzajamna ljubav među supružnicima

Jedno od začudnosti božanskog stvaranja jeste uzajamna ljubav i naklonost koju je Uzvišeni Bog usadio u biće žene i muškarca. Taj osjećajnaklonosti i ljubavi je toliko intezivan da je u stanju povezati ženu i muškarca iz sredina sa različitim običajima, kulturom i etičkim kodeksima. Među njima se rađa bliskost i povezanost koja postoji u dugotrajnim prijateljskim odnosima.Ovo pitanje je iznimno bitno te predstavlja svojevrsno čudo koje zavrijeđuje više pažnje i promišljanja.

4. Znak za one koji promišljaju

Časni Kur'an je ostvarenje porodičnog ideala, tj. smiraja i spokoja u okvirima porodice, uvjetovao promišljanjem. Zajednički život unutar porodicemora biti podložan promišljanju, procjenjivanju i analiziranju,da bi se uklonile sve prepreke na putu porodičnog prosperiteta kako na materijalnom tako i na duhovnom planu. Takav život se može smatrati znakom božanske moći. Ukoliko ne obezbijedimo preduvjete za stalniprosperitet, razvoj i napredak, onda ljubav, pažnja i naklonost između supružnika neće dugo potrajati. Razmišljanje u ovom pravcu jedan je od glavnih uvjeta koji osigurava ostvarenje cilja zajedničkog života – spokoja i smiraja supružnika.

Moglo bi se kazati da i žena i muškarac u zajedničkom životu moraju biti poput baštovana koji neprestano vodi brigu o svome vrtu, ne dopuštajući u njemu razvoj korova.Kako baštovan redovitom brigom čini vrt mirisnim i lijepim, tako i supružnici trebaju njegovati svoj porodični život, posvećujući potrebnu pažnju njegovom unapređenju i razvoju.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Kada čovjek pogleda s ljubavlju svoju suprugu pa mu supruga uzvrati pogled, tada Uzvišeni Bog na njih dvoje pogleda pogledom ljubavi i milosti.“

Iz ovog časnog hadisa razumijevamo da čak iuzajamni pogledi supružnika, ispunjeni ljubavlju, uzrokuju spuštanje Božije milosti i blagoslova na njih. Milostivi ihprihvata u okrilje Svoje dobrote i  ljubavi.

Sve navedeno nam ukazuje na važnost ljubavi i plemenitog ophođenja u životima i muškarca i žene.Neophodno je, stoga, ukloniti sve ono što umanjuje i slabi ljubav, sve što zahlađuje odnose u zajedničkom životu i sprečava njegov napredak i boljitak.

Život sa sobom neminovnonosi i teškoće.To nije nešto neuobičajeno te se tome ne treba pridavati velika pažnja.Međutim, ukoliko se primijeti da takve situacije stvaraju probleme u funkcionisanju porodice,nužno je posavjetovati se sa umnim ljudima i poslušati njihove savjete.Nikad ne bismo trebali zapostaviti ni snagu dove. Pomoć trebamo tražiti odUzvišenog Boga te sadakom i lijepim ophođenjem prema drugimapronalaziti izlaz iz životnih teškoća.

 

Izvor: magazin Ašk, br. 20, Sarajevo.