Vrijednost dove
Vrijednost dove

Vrijednost dove


Uzvišeni Allah kaže: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje.[1]

I kaže: Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole.[2]

I kaže: Gospodar vaš je rekao: „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi“.[3]

I kaže: Reci: „Zovite: ‘Allah’ ili zovite: ‘Milostivi’, a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša.“[4]

Nu'man b. Bešir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista je dova ibadet! – a zatim je proučio: Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati![5]

I kaže: „Dova je srž ibadeta (robovanja)“[6]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Nema ništa što je časnije kod Allaha od dove.“[7]

I kaže: „Čovjek od svoje dove će imati, zasigurno jedno od troga: ili grijeh koji će mu biti oprošten, ili neko dobro na dunjaluku ili dobro koje će mu se ostaviti (za ahiret).“[8]

Hazreti Ebu Zerr kaže: „Dova je za dobročinstvo kao što je so za hranu.“

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Tražite od Allaha Njegove blagodati, jer Allah voli da Ga se moli i traži od Njega, a najbolji ibadet je čekanje udovoljenja molbi.“[9]

Izvor: El-Gazali, Zikrovi i dove, (s arapskog preveo Sabahudin Skejić), Libris, Sarajevo, 2002, str. 51-52.

[1] Bekare, 186.

[2] A'raf, 55.

[3] Mu'min, 60.

[4] Isra, 110.

[5] Četiri sunena i Hakim

[6] Tirmizi

[7] Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban i Hakim

[8] Dejlemi, Ibn Musafir, Ahmed, Buhari i Hakim

[9] Tirmizi