Vrijednost halal-zarade i pokuđenost haram-zarade
Vrijednost halal-zarade i pokuđenost haram-zarade

Vrijednost halal-zarade i pokuđenost haram-zarade

Uzvišeni Allah veli:

Dozvoljenim i lijepim jelima hranite se i dobra djela činite.[1]

U ovom ajeti-kerimu Uzvišeni Allah naređuje čovjeku da se hrani lijepom i dozvoljenom hranom prije nego što mu naređuje da dobra djela čini. Rečeno je da se ovdje misli na halal-hranu.

Uzvišeni Allah veli:

Ne jedite imovinu jedan drugog na nepošten način.[2]

Također veli:

Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi – doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti.[3]

Veli i ovo:

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.[4]

Potom kaže:

Ako ne učinite, eto vam onda, nek’ znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova.[5]

Zatim veli:

A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših.[6]

I na kraju veli:

A oni koji to opet učine – bit će stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati.[7]

Onoga koji uzima kamatu Uzvišeni Allah prvo upozorava da će imati rat od Njega, a na kraju da će vatru iskusiti. Mnogo je ajeta u Kur'ani-kerimu koji govore o halalu i haramu.

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao:

Tragati za halalom obaveza je svakom muslimanu.

Za Poslanikove, s.a.v.s., riječi: Traženje znanja obaveza je svakom muslimanu neki učenjaci kažu da znače traganje za halal i haram-znanjem te da se isto značenje odnosi i na prethodni hadis.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli:

Ko na dozvoljen način zarađuje za svoju porodicu jeste kao borac na Allahovom putu; ko od ovoga svijeta časno traži ono što je dozvoljeno na deredži je šehida.[8]

Prenosi se da je Sa'd zamolio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, da zamoli Allaha, dž.š., da mu primi dovu. Poslanik, s.a.v.s., odgovorio mu je:

Ako tvoj zalogaj bude halal, tvoja dova bit će primljena.[9]

Kada je Alllahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo čovjeka koji je privržen dunjaluku, rekao je:

Mnogo je neurednih i prašnjavih koji dugo putuju, a njihova je hrana haram, njihova odjeća je haram, i tako nahranjeni haramom dignu ruke i kažu: „Gospodaru moj, Gospodaru moj!“ Takvome dova neće biti primljena.[10]

Ibn Abbas prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao:

Uzvišeni Allah ima meleka koji svake noći iznad Bejtul-makdisa oglašava: „Ko se hrani haramom, neće mu biti primljen ni dobrovoljni ni obavezni ibadet.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s, veli:

Ko kupi odjeću za deset dirhema, a u tome bude i jedan haram-dirhem, Uzvišeni Allah neće primiti njegov namaz sve dotle dok na njemu bude išta od te odjeće.[11]

I veli:

Ko ne vodi računa o tome odakle je stekao imetak, ni Uzvišeni Allah neće voditi računa o tome odakle će ga uvesti u Vatru.[12]

Allahov Poslanik, s.av.s., veli:

Ko omrkne umoran zarađujući na dozvoljen način, zakonačit će oproštenih grijeha i osvanut će, a Allah, dž.š., bit će njime zadovoljan.[13]

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihaju ulumid-din, knjiga 3, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2005, str. 285-289.[1] El-Mu'minun, 51.

[2] El-Bekare, 188.

[3] En-Nisa, 10.

[4] El-Bekare, 278.

[5] El-Bekare, 279.

[6] Isto.

[7] El-Bekare, 275.

[8] Ovaj hadis bilježi Taberani u El-Evsatu u predaji Ebu Hurejre: Ko zarađuje za svoju porodicu, na Allahovom je putu. Ebu Mensur u Musnedul-firdevsu bilježi hadis: Ko zarađuje za život na dozvoljen način da ne bi on, njegova djeca i njegova porodica, prosili od ljudi, na Sudnjem danu bit će u društvu vjerovjesnika i iskrenih Allahovih robova. Niz prenosilaca obje predaje nije pouzdan.

[9] Hadis bilježi Et-Taberani u El-Evsatu u predaji Ibn Abbasa.

[10] Hadis bilježi Muslim u predaji Ebu Hurejre.

[11] Hadis bilježi Ahmed u predaji Ibn Omera sa slabim nizom prenosilaca.

[12] Hadis bilježi Ebu Mensur ed-Dejlemi u Musnedul-firdevsu u predaji Ibn Omera.

[13] Hadis bilježi Et-Taberani u predaji Ibn Abbasa.