Who, That, Which
Who, That, Which

Who, That, Which

Odnosne zamjenice (relative pronouns) who, that i which koristimo u odnosnim rečenicama (relative clauses).

  • Who i ponekad that se koriste kada govorimo o ljudima, a that i which kada govorimo o skupinama, organizacijama, pojavama ili stvarima.

Primjeri:

Maryam is the one who rescued the bird.

The man that you spoke to is my brother.

The house that I would like to buy is not for sale.

She belongs to a great organization, which specializes in saving endangered species.

  • That uvodi bitnu klauzu (defining clause) koja iznosi bitni sadržaj složene rečenice, sadržaj bez kojeg rečenica ne bi imala smisla.

Primjer:

I do not trust products that claim “all natural ingredients” because this phrase can mean almost anything.

  • Which se koristi kako bi se saopštio neki dopunski sadržaj (non-defining clause) koji nije bitan za razumijevanje rečenice ali nam donosi neke dodatne informacije.

Primjer:

The product claiming “all natural ingredients”, which appeared in the Sunday newspaper, is on sale.

  • Bitne, neophodne klauze (defining clauses) ne odvajamo zarezima, dok dodatne, nebitne klauze (non-defining clauses) trebamo odvojiti zarezima od ostatka rečenice.
  • Ukoliko se that nađe ispred odnosne zamjenice tada se naginje upotrebi which bez obzira da li će iza nje doći neophodna ili nebitna klauza, kako bi rečenica bila razumljivija i skladnija.

Primjer:

That which doesn't kill you makes you stronger.

  • Napomenimo i to da je navedena upotreba that i which koristan putokaz ali ne i strogo prihvaćeno pravilo budući da su veliki pisci prošlosti ali i sadašnjosti često koristili zamjenicu which da bi uveli bitnu klauzu. Sa istim slučajem se susrećemo i u novinarstvu.