Ya-Sin, 1-12.
Ya-Sin, 1-12.

Ya-Sin, 1-12.

Imam Džafer Sadik je u jednoj prigodi kazao:

Zbilja, svaka stvar ima srce, a zaista srce Kur'ana – to je Ja-Sin.

(Sevabu-l-e'amal, 140)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Jā Sīn. (1) Tako Mi Kur'ana mudrog, (2) ti si, uistinu, poslanik, (3) na Pravome putu, (4) po objavi Silnoga i Samilosnoga, (5) da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan! (6) O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati. (7) Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih, (8) i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide, (9) i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. (10) Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom! (11) Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali. (12)