Zajednica (džemat) u islamu
Zajednica (džemat) u islamu

Zajednica (džemat) u islamu


Insan u prijevodu čovjek je nastao od dvije riječi: نسى – što znači zaboraviti i انس – što znači druželjubiv. Ova druga riječ nam govori da je čovjek zapravo druželjubivo biće i da treba pripadati određenoj zajednici (džematu) da bi mogao funkcionisati. 

Porijeklo riječi džemat: Džemat je nastao od glagola جمع što znači skupiti, sabrati. Ibn Tejmije r.a.: Džemat znači jedinstvo, a suprotno njemu je razilaženje, premda je ova riječ postala sinonim za skupinu ljudi koja se okupila (oko nekog zajedničkog cilja). (Medžmuatul-Fetava, 3/157) 

O džematu: U džematu, zajednici, skupljaju se ljudi čiste namjere, sjedinjuju se i povezuju srca. Tu se dolazi do potrebnog znanja o onome što je čovjeku potrebno za kvalitetan život-i dunjalučki i ahiretski! Tu se sumira životni cilj, te se jasno određuje čemu čovjek teži, tu mu se omogućava da on pronađe sebe na najlakši i najbolji mogući način…

Džemat za muslimane predstavlja temeljnu, osnovnu i najmanju organizacionu jedinicu. Kroz džemat muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti. Važnost džemata

O važnosti džemata govore mnogobrojni hadisi i ajeti, a neki od njih su:

 Ko bude želio srednji dio dženneta neka se drži džemata jer šejtan je sa pojedincem, a od dvojice se drži podalje…

Svaki onaj koji napusti Zajednicu (Džemat), pa makar za pedalj, i umre, umro je paganskom smrcu.

Stroga vam je dužnost da budete u džematu, u zajednici. Teško vama ako se razjedinite!

Namaz u džematu je vrijedniji od pojedinačno obavljenog namaza davdeset i sedam puta! (Buharija)

Allahova ruka je sa džematom, to je milost koju Allah pruža.

Potreba za zajednicom tj. džematom temelji se na tome što nam šejtan sve naše probleme predstavlja kao 90% našeg života, a da su samo 10% ostali dijelovi našeg života. Međutim u realnom svijetu odnos naših problema i ostalih stvari je 10:90 Kada je čovijek sam šejtan mu lahko njegov život predstavi u odnosu 90:10, a kada taj čovijek ima društvo onda njegov realni odnos (10:90) šejtan ne može okrenuti.

90:10 – problemi:život

10:90 – problemi:život

Muhammed, s.a.v.s., kaže: Vjernici su poput građevine, čiji se dijelovi međusobno podupiru. (Buharija)

Muhammed, s.a.v.s., nam također, vjernike poredi sa organizmom i kaže: Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže u bolu s nesanicom i povišenom temperaturom. (Buharija i Muslim)

Važnost zajednice tj. džemata se ogleda i u mogućnosti materijalne pomoći međusobno, ali i utjecajem na društvo. Džemat kao jedna skupina može znatno doprinjeti razvoju društva i poboljšanju društvenog (socijalnog) života. Također, džemat dosta može pomoći i mladima koji danas većinu svog vremena provode na facebook-u i uz televiziju, radije nego družeći se sa prijateljima. Tako organizujući zanimljive skupove za mlade džemat pomaže u suzbijanju danas sve prisutnije maloljetničke delikvencije

Kada govorimo o džematu važno je spomenuti i džamije koje su zapravo mjesto okupljanja džemata. U džamijama se mogu organizovati razne aktivnosti koje će pomoći društvu, ali i pojedincu kao članu tog džemata.

Možemo zaključiti da je džemat bitan za životu svakog čovjeka. Da bi normalno funkcionisao čovjek treba pripadati određenom džematu, jer je u protivnom mamac za šejtana.

Stoga čovjek sam može izabrati da li želi pripadati određenom džematu, te pomagati taj džemat i primati pomoć džemata ili će se prepustiti samoći, koju će šejtan iskoristiti i čovjeku život pretvoriti u probleme.

 

HVALA NA PAŽNJI!

 Autor: Nejra Krečo IIb, Prva bošnjačka gimnazija