Zamilooni – Pokrij me
Zamilooni – Pokrij me

Zamilooni – Pokrij me

Izvođač: Zain Bhikha


Hazreti Hatidža je prva supruga Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i prva osoba koja je posvjedočila njegovo poslanstvo i prihvatila vjeru islam. Imala je veliku ulogu u historiji rađanja islama. Ona je ujedno i jedna od najdinamičnijih i najvitalnijih uglednih ličnosti u cijeloj historiji islama. Nemoguće je govoriti o islamu, a da se ne spomene doprinos koji je ona dala za njegov opstanak, konsolidaciju i konačan trijumf.

Kad god bi pred Božijim Poslnikom, s.a.v.s., bilo spomenuto njeno ime oči bi mu se orosile suzama i donosio bi na nju salavate. Jednom prilikom opisao ju je slijedećim riječima:

Vjerovala je u mene kada niko nije; prihvatila je islam kada su me ljudi odbacivali; pomagala mi  je i tješila me kada nije bilo nikoga da mi pruži ruku.