Zasnuj porodicu
Zasnuj porodicu

Zasnuj porodicu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zasnuj sebi porodicu jer ti ona uvećava imetak.

(Biharu-l-envar)