Zašto hodža jaše magarca naopako?
Zašto hodža jaše magarca naopako?

Zašto hodža jaše magarca naopako?

Jednog dana zaputi se hodža sa svojim učenicima u džamiju. Odluči se da magarca zajaše naopako. Učenici ga upitaše:

„Zašto jašeš magarca naopako? Tako ti je sigurno vrlo neudobno.“

Hodža odgovori:

„Ako bih sjeo gledajući naprijed, tad biste vi bili iza mene. A ako bi vi išli ispred mene, tad bih ja bio iza vas. Kako god učinio ne bih bio okrenut prema vama. Stoga, ovako je najlogičnije!“

 

Izvor: u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net

Prevod: A. Kadrija