Zavidnost
Zavidnost

Zavidnost

Autor: hfz. Sulejman Bugari

Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade. (Ali Imran, 120)

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Božijeg miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu porodicu i sve ashabe. Allahova milost i prefinjenost prati nas svakog momenta. Daje nam lijek za svaku bolest, vidljivu i nevidljivu. Uči nas kako ćemo sačuvati i zaštititi naša dobra djela koja činimo.

Draga braćo, nije poenta u tome da samo činimo dobra djela, a da ne razmišljamo kako se ona gube i uništavaju.

Danas je lahko napraviti kuću, jer planova ima napretek. Međutim, nemamo planova kako ćemo sačuvati i zaštititi čast porodice i vlastitu kuću od neprijatelja koji je prodro u naše domove i uništava nam harmoniju porodice. Naša djeca se uništavaju raznim porocima: droga, blud, alkohol i dr., a mnogi to smatraju vrlinom i podučavaju nas kako je sve to dio čovjekove slobode.

Zavidnost je jedna od nevidljivih bolesti koju je veoma teško izliječiti, a veoma je proširena među nama. O njoj Poslanik, s.a.v.s., kaže:

„Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drvo.“[1]

Vjerniče, ti koji padaš na sedždu, znaj da je zavidnost rezultat mržnje i pakosti prisutne u tebi, a mržnja i pakost rezultat su srdžbe koja je temelj svakog zla i  najjače šejtanovo oružje kojim razara zajednicu.

Naš Poslanik, s.a.v.s., brine se o nama. Upozorava nas da ne dajemo oružje neprijatelju:

„Nemojte jedni drugima zavidjeti, niti prekidati međusobne odnose, i nemojte imati međusobne mržnje i  nipošto ne okrećite leđa jedan drugome, nego budite braća i Allahovi robovi.“[2]

Šta je, zapravo, zavidnost?

Ukratko, to je osjećaj odvratnosti prema blagodati koju drugi posjeduje i želja da ta njegova blagodat nestane. Drugim riječima, ne voliš gledati napredak muslimana i radiš na tome da se taj napredak spriječi.

Nije zavidnost poželjeti ono što neko od dobra posjeduje, čak je i pohvalno to i sebi priželjkivati, nego je zavidnost onda kad ne želiš da tvoj brat napreduje. Ali, stvarnost je takva da među nama ima onih koji se raduju tuđoj nesreći, a tužni su  kad musliman bude priznat ili dođe na položaj.

Tako se ponašaju dvoličnjaci. To nam Allah kaže: Ako vas zadesi kakvo dobro, to ih ozlojedi, uznemiri. A zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. (Ali Imran, 120)

Naški kazano, trljaju ruke od zadovoljstva. Zar da se mi ovim bavimo? Sramota je! Zar nam nije dovoljno to što nam dušmani postavljaju razne zamke i što nam zavide zato što smo vjernici, Allahovi robovi koji padaju na sedždu? Ovo nam i Allah potvrđuje riječima:

Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike iz lične zlobe (zavisti) svoje, iako im je Istina poznata; ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah Svoju odluku ne donese. Allah, zaista, sve može. (El-Bekare, 109)

I ne zaboravimo, sve nevjerničke netrpeljivosti prema nama, svi ratovi i agresije su samo iz osvete. To nam dragi Allah govori:

A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro; a ako glavu okrenu, Allah će ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. (Et-Tevba, 74)

A u drugom ajetu stoji:

A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i hvale dostojnog, vjerovali. (El-Burudž, 8)

Koji su razlozi i motivi zavidnosti? To su:

–  mržnja i neprijateljstvo,

–  uzdizanje,

–  oholost,

–  samodopadanje, umišljenost,

–  strah za gubljenjem položaja,

–  ljubav prema ugledu i karijeri,

–  skrivena škrtost i pokvarenost.

Ove bolesti i virusi otklanjaju se pomoću toga što:

– moraš znati da tvoja zavidnost šteti tebi na Dunjaluku i na Ahiretu; na Dunjaluku izazivaš Allahovu srdžbu, jer nisi zadovoljan Njegovom podjelom; na Ahiretu ti se oduzimaju dobra djela i daju onome kome zavidiš;

– zavidnošću se udružuješ sa Iblisom i nevjernicima koji žele belaje i propast vjernicima;

–  onaj kome zavidiš ima koristi od tvoje zavidnosti na Dunjaluku – očistio si ga od grijeha time što si učinio nepravdu prema njemu, a posebno ako zavidnost izazove ogovaranje; na Ahiretu poklanjaš dobra djela njemu i ostaješ bijeda i fukara onda kad je dobro djelo najpotrebnije;

–  nema većeg bola i vatre od zavidnosti u srcu, čega se ne možeš lahko osloboditi, a tu bol niko sa tobom ne dijeli;

– sjeti se hadisa: „Među vas se uvukla bolest prijašnjih  naroda, zavidnost i mržnja, a mržnja je poput britve koja ne reže kosu, već vjeru.“[3];

– budi od onih za koje Allah kaže: I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, za to što im se daje ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno, a oni koji se uščuvaju lahkomosti, oni će sigurno uspjeti. (El-Hašr, 9);

– i budi kao oni koji u dovama mole sljedećim  ajetom: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe (zavidnosti, netrpeljivosti) prema vjernicima. Gospodaru naš, Ti si zaista dobar i milostiv! (El-Hašr, 10)

Molim Allah, dž.š., da iz naših srca izbaci mržnju, zavidnost, oholost i svaku drugu bolest i zamijeni ih plemenitim osobinama. Amin!

(Ali-pašina džamija, 27. maj 2000)

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 17-21.[1] Ebu Davud, Ibn Madže

[2] Buharija, Muslim

[3] Tirmizija, Ahmed