Zdravlje srca nasuprot bolesti i grubosti srca
Zdravlje srca nasuprot bolesti i grubosti srca

Zdravlje srca nasuprot bolesti i grubosti srca

Zdravlje srca podrazumijeva da duša bude čista od zastranjenja u vjerovanju, moralne zaprljanosti i unutrašnjih oštećenja, a u Kur’anu se na dva mjesta jasno govori o tome.

Bolest srca podrazumijeva unutrašnje bolesti i moralne zaprljanosti i u Kur’anu se spominje više od deset puta.
Grubost srca dolazi u značenju okrutnosti i bezosjećajnosti, a u Kur’anu se spominje oko sedam puta.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012