Zekat i hums (مخس و زاکت ), dvije značajne islamske naredbe
Zekat i hums (مخس و زاکت ), dvije značajne islamske naredbe

Zekat i hums (مخس و زاکت ), dvije značajne islamske naredbe

Zekat predstavlja jednu vrstu “poreza na dobit” i “poreza na nepokretnu imovinu” i u islamu ima veliku važnost, toliku da se ubraja u najvažnije ibadete.

Zekat je jedno od jasnih obilježja dobročinitelja i ubraja se u najvažnije obaveze islamskih vladara.
Uzvišeni Bog govoreći o istinskim vjernicima kaže:
“One koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i zekat udjeljivati.”

Važnost zekata je u tome što on predstavlja jedan od izvora prihoda državne kase (bejtu-l-mala) i finansijsku potporu islamskoj vlasti.
Iz zekata se pruža potpora siročadi bez skrbi i nemoćnima, finansiraju se borci i graničari koji se suprotstavljaju napadima neprijatelja te se, također, na ovaj način osiguravaju plaće službenika i sudija, kao i troškovi kulturno-propagandnih centara.

Hums, također, predstavlja jedan od finansijskih izvora, koji se daje na raspolaganje islamskom vladaru kako bi ga upotrijebio za opću korist, širenje islamske kulture i zadovoljavanje potreba porodice Benu Hašim.
Plaćanje humsa je poput zekata dužnost svih muslimana koji imaju prihode i svrstava se u red značajnih islamskih propisa, kao što možemo pročitati iz sljedećeg ajeta:
“I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna patina (hums) pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima namjernicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske – a Allah sve može.”

Plaćanje zekata i humsa, osim zadovoljavanja potreba siromašnih i rješavanja nekih društvenih pitanja, predstavlja jedan od najznačajnijih činilaca spuštanja dobra i blagoslova u društvo.

Onima koji plaćaju zekat i hums to na Ovom svijetu donosi čistotu, a na Onom nagradu, kao što stoji u kur’anskom ajetu:
“Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012