Želja
Želja

Želja

– Podigni me, mama,

visoko, visoko, visoko!

– Hoćeš da zaviriš, radoznalice,

u žuto sunčevo oko?

– Podigni me, mama,

visoko, visoko, visoko!

– Hoćeš do nebeskog saća

što medne zvijezde vrca?

– Podigni me, mama,

još više, još više,

podigni me do svog srca.

Enisa Osmančević-Ćurić