Zima, zima – e, pa šta je
Zima, zima – e, pa šta je

Zima, zima – e, pa šta je

Zima, zima – e, pa šta je,
ako je zima, nije lav!
Zima, zima – pa neka je,
ne boji se ko je zdrav!

A šta može zima meni,
šta mi može, šta mi smije?
Nek mi nosić pocrveni,
eto to je, to je sve!

 

J.J.Zmaj