Zlatna sjekira
Zlatna sjekira

Zlatna sjekira

Japanska priča

Drvosječa je sjekao drva u šumi oko jezera. Njegova sjekira silno je odjekivala u panju drveta i udarac za udarcem – kon! kon! – raznosio se na daleko po okolici.

Jedanput je on tako zamahnuo sjekirom, a da nije računao sa snagom udarca i sjekira mu je odletjela iz ruku.

Nije još dospio ni da se ogleda, a već je njegova sjekira skliznula po zraku i buljk! – pala je na samo dno jezera.

– Gle bijede i nevolje! – nehotice je uskliknuo drvosječa gromkim glasom. Ne znajući, što da radi, zastao je u tužnom razmišljanju na obali upravljajući svoj pogled na površinu jezera.

Iznenada se iz vode pojavio lik poput mjeseca bijeloga starca s dugom bradom. Starac upita drvosječu:

– Što je to s tobom?

– Da, gle, sjekira mi je pala u jezero – odgovori on.

– Oh, ti bijedniče! Nu ništa ja ću ti je naći.

S tim se riječima starac odmah zgnjurio u vodu i iščezao s vida. Prošlo je nekoliko minuta, i starac ponovo izroni iz vode. U njegovoj je ruci svjetlucala prekrasna zlatna sjekira.

– Je li to tvoja sjekira ili ne?

– Ne, to nije moja.

– No, ja ću je još potražiti.

Starac se ponovo sakrio pod vodu. Potom je opet izronio iz vode, ali ovog puta s prekrasnom srebrnom sjekirom u ruci.

– No, je li to tvoja sjekira ili nije?

– Ne, to također nije moja. Moja je bila obična željezna.

– Ah tako – no ja ću tada još potražiti.

I starac opet zaroni u vodu. Napokon se pojavi iz vode s tom sjekirom, koja je drvosječi nestala u vodi.

– No, je li to tvoja?

– Upravo je ta. Da, hvala ti, što si mi je izvadio.

Pošto je dobio svoju sjekiru, drvosječa je nekoliko puta zahvalio starcu.

– Vidim, da si ti uistinu pošten čovjek. Dajem ti kao nagradu i ove dvije sjekire – i s tim riječima izruči starac drvosječi obje sjekire – zlatnu i srebrnu.

Drvosječa se vrati kući i ispripovjeda susjedima, kako je dobio od čudesnoga starca zlatnu i srebrnu sjekiru.

Mladi momak, koji je živio u susjedstvu, bio je također drvosječa. Čuo je on tu priču i također je htio, da dobije zlatnu i srebrnu sjekiru. Pođe on u šumu k jezeru i stade sjeći drva: kon! kon! Sjekao je i sjekao i potom hotimično ispusti sjekiru iz ruke. Sjekira pljusne u jezero i padne na dno.

– Gle nesreće! – svom snagom krikne momak i stade gledati na vodu.

Na mirnoj površini vode pojavi se lik starca.

– Što je s tobom? – upita starac momka.

– Da, gle, pala mi je sjekira u vodu.

– Ah ti, bijedniče! No ništa – ja ću ti je naći.

Čim je starac izgovorio te riječi, već ga je nestalo pod vodom. Stoji, čeka momak, a u duhu mu je samo zlatna sjekira i sve misli samo na zlatnu sjekiru. Prošlo je nekoliko minuta i gle  –starac se pojavi iz vode. U njegovoj je ruci svijetlila prekrasna zlatna sjekira.

– Je li to tvoja sjekira ili ne?

– Da, da. To je upravo ta – požuri se da odgovori momak.

Tada se ljubazno starčevo lice odmah namrgodi i postade strogim.

– Takav lažac kao što si ti, neće dobiti ni zlatne ni srebrne sjekire.

I starac odmah iščezne pod vodu.

 

Izvor: dr. Ivan Esih, Japanske priče, (prijevod sa ruskog), „Naklada stručnih knjiga“, Zagreb, 1945, str. 36-38.