Značenje, vrijednost i snaga bismile
Značenje, vrijednost i snaga bismile

Značenje, vrijednost i snaga bismile

Autor: hfz. K. M.


Svim muslimanima je poznat propis učenja bismile na početku svih poslova i aktivnosti, s ciljem da se postigne Božiji blagoslov i poslovi provedu na najbolji način. Allah Uzvišeni otpočinje Svoju Objavu riječima Bismillahi-r-rahmanir-r-rahim i ove riječi se nalaze na početku svake pojedinačne sure, izuzev sure Et-Tevba. Stoga svi moramo biti svjesni veličine i važnosti bismile i u tom pravcu odgajati i sebe i naše potomstvo.

Bismila u sebi sadrži tri Božija imena. Prvo od njih je Allah, najopštije i najsveobuhvatnije Božije ime. Iza njega slijedi ime Rahman, u značenju Milostivi. Ovim imenom je iskazana sveobuhvatna Božija milost, koja ne zaobilazi nikog i bez koje ništa ne može postojati niti opstojati. Treće Božije ime spomenuto u bismili je Rahim, u značenju Samilosni. Ovim imenom milost doseže svoj vrhunac u stabilnosti, postojanosti i vječnosti i posebno se odnosi na vjernike, na one koji se zalažu na Božijem putu, koji rade i žive u ime Allaha Uzvišenog. Drugim riječima, ovo ime je svojim značenjem usmjereno samo na one ljude koji svojim djelovanjem zaslužuju posebnu Božiju milost kao i nagradu na budućem svijetu.

Ovom prilikom ćemo iznijeti nekoliko poučnih pripovijesti koje govore o vrijednosti i veličini bismile.

Kada je šejtanu bilo naređeno da napusti Džennet upitao je za tri stvari: „Gdje ću živjeti? Šta ću jesti? Gdje ću spavati?“ Allah Uzvišeni mu je odgovorio da će živjeti sa čovjekom koji ne izgovara Bismillahi-r-rahmani-r-rahim prije ulaska u kuću, jest će sa čovjekom koji ne započinje obrok riječima Bismillahir-r-rahmani-r-rahim, a spavat će sa čovjekom koji prije odlaska u postelju ne izgovori Bismillahi-r-rahmani-r-rahim.

Jednom prilikom, tokom objeda sa jednom skupinom djece, Poslanik Muhammed, blagoslovi i mir neka su s njim i njegovim, se osmjehnuo. Djeca ga upitaše za razlog tome. Poslanik im reče da je šejtan upravo povratio. Potom im je objasnio da je jedan dječak među njima zaboravio reći Bismillahi-r-rahmani-r-rahim, tako da je šejtan jeo zajedno sa njim. Međutim, kada se sjetio i kazao bismilu, dodavši riječi ‘na početku i na kraju’, šejtan je sve povratio, te ga je to nasmijalo.

Allahov Poslanik, blagoslovi i mir neka su s njim i njegovim, pripovijedao je da će na Sudnjem danu biti ljudi kojima će biti dosuđen Džehennem zbog loših djela. Među njima bit će i skupina onih koja je imala običaj uvijek izgovarati bismilu, kadgod bi neki posao započinjali i gdjegod bi ulazili. Kada ih meleci povedu ka Džehennemu obuzet će ih tuga, ali će ipak kazati Bismillahi-r-rahmani-r-rahim. Onda će Allah melecima zapovijediti da stanu, uz obrazloženje da On ne može dopustiti da neko ko izgovara te riječi uđe u Džehennem.

Sejjid Murteza je bio veliki učenjak koji je živio prije mnogo godina. Njegovu nastavu pohađalo je mnogo učenika, ali je ipak uspio primijetiti kako jedan učenik uvijek kasni. Jednog dana Sejjid Murteza ga upita: „Zašto uvijek kasniš?“ Učenik je odgovorio da živi preko rijeke i uvijek ide prvim čamcem, ali i taj čamac kreće kasno. Murteza je napisao nešto na papir, zamotao ga i pružio učeniku rekavši da to uvijek nosi sa sobom, pa će biti u mogućnosti da hoda preko rijeke, s tim da ne gleda u sadržaj na papiru. Sutradan, došavši do rijeke, učenik nesigurno zakorači jednom nogom na njenu površinu, još uvijek ne vjerujući da može hodati po vodi. Narednih nekoliko dana na nastavu je dolazio na vrijeme. Međutim, jednog dana znatiželja u njemu je prevladala pa je pogledao zapis na papiru. Bilo je napisano: Bismillahi-r-rahmani-r-rahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog). Na trenutak je pomislio: „Zar je ovo sve što mi pomaže da hodam po vodi!“ Stavio je papir u džep i kao i obično zakoračio u rijeku. Ovaj put nije mogao hodati po vodi tako da je morao sačekati čamac. Budući da je taj dan zakasnio na nastavu, Sejjid Murteza ga je po završetku predavanja pozvao i upitao: „Zašto si pogledao u sadržaj papira kada  sam ti rekao da to ne činiš! Zacijelo, sa riječima Bismillahi-r-rahmani-r-rahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) se mogu pokretati i planine, ali samo pod uvjetom da se posjeduje čvrsta vjera i pouzdanje u Allaha Uzvišenog.“

Izvor: Bismillah (In the Name of Allah): Meaning of Bismillah, Power and Worth of Bismillah, http://www.ezsoftech.com/stories/mis50.asp, datum prisupa: 23. 04. 2016.