Žuti cvijet
Žuti cvijet

Žuti cvijet

Hodali tako po cio dan

vjetar i dječak niz šumski put,

tražili leptira i njegov stan;

u travi spazili cvijet žut.

 

Rekao vjetar u sav glas:

„Pa to je leptir – k'o što je dan –

spava i, eto, ne vidi nas,

u suncu sanja šaren san.“

 

Dječak prošaptao: „Vjetre, znaj,

ja ću ga uzeti na svoj skut,

pa ćemo zajedno u neznan kraj

krenuti odmah na dalek put!“

Šukrija Pandžo