Ne bježi od duhovnog carstva
Ne bježi od duhovnog carstva

Ne bježi od duhovnog carstva

Ko god bježi od učena čovjeka,

on bježi od duhovnog carstva.

 

Nemoj da ti bude zanat da njeguješ tijelo,

nego se pobrini o svome dinu.

 

Ti si ovdje lijepo odjeven i bogat,

a kad umreš, šta će onda biti?!

(Mevlana, Mesnevija II)