Kultura
Kultura

Jezik interneta

Autor: mr. Narcis Saračević Specifični lingvistički sadržaji koji se koriste u svakodnevnoj, posrednoj ili neposrednoj, komunikaciji na internetu usmjeravaju lingvistička ispitivanja …