114. sura En-Nas (Animirani Kur'an)
114. sura En-Nas (Animirani Kur'an)

114. sura En-Nas (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Reci: “Utičem se Gospodaru ljudi, (1) Vladaru ljudi, (2) Bogu ljudi, (3) od zla došaptavanja napasnika  (šejtana), (4) koji došaptav u grudi ljudi (5) od džina i ljudi!” (6)