Alfabet – riječi
Alfabet – riječi

Alfabet – riječi

Ponovimo arapski alfabet i usput naučimo mnoštvo novih riječi. Svako slovo  je obrađeno kroz tri riječi. U prvoj riječi slovo se nalazi na njenom početku, u drugoj slovo je u sredini i u trećoj na njenom kraju. Značenje svake riječi je jasno prikazano slikom. Stoga, gledajte, slušajte, ponavljajte i pamtite!