Bismilla
Bismilla

Bismilla

Svaki dobar posao započinjemo riječima: Bismillahir-rahmanir-rahim. To znači: U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog.

Time ističemo da je naša snaga od Boga i da od Boga molimo pomoć i blagoslov u našem radu.

Svakodnevni poslovi prije kojih trebamo Boga spomenuti su:

–  kad peremo ruke i lice

–  kad pristupamao objedu (doručku, ručku, večeri ili nekom drugom jelu)

–  kad učimo Kur'an

–  kad radimo mektebski ili školski zadatak

–  kad polazimo od kuće (u džamiju, školu, na posao…)

–  kad uzmemo pero da pišemo, čekić da kujemo, plug da oremo…

–   kad pristupamo mašini da s njom radimo i upravljamo i tako dalje.

U ovim i sličnim poslovima bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu, razum i olakša druge okolnosti, kako bi započeti posao sretno završili, jer naš život, snaga i razum zavise od Njega.

 

Izvor: Redžep Muminhodžić, Ta'limu-l-islam, dvanaesto izdanje, Rijaset IZ u Republici BiH, El-Kalem, Zagreb, 1996, str. 15-16.