Bošnjački institut u Sarajevu
Bošnjački institut u Sarajevu

Bošnjački institut u Sarajevu

Bošnjački institut je vakuf Adila Zulfikarpašića, prvobitno utemeljen 1988. godine u Cirihu, a potom prebačen u Sarajevo 2001. godine. Smješten je u samom srcu Sarajeva, u ulici Mula Mustafe Bašeskije 21.

Sačinjavaju ga tri zgrade: glavna zgrada u kojoj se nalazi biblioteka, arhiv pisane građe, video i audio arhiva, zbirka likovnih djela, kabineti za naučno-istraživački rad, čitaonice, sala za konferencije, računarski centar, te drugi popratni sadržaji; Gazi Husrev-begov hamam (izgrađen 1535. godine) i upravna zgrada.

Bošnjački institut je otvoren za sve koji se bave naučnim radom na temu kulturne i političke historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, kao i geopolitičkog i kulturnog konteksta ove zemlje i naroda – historičarima, političarima, studentima i žurnalistima.