Careva džamija u Sarajevu
Careva džamija u Sarajevu

Careva džamija u Sarajevu


Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1462. godine, a njenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa-beg Ishaković.

Prvobitna centralna kupola džamije je imala oblik eliptičnog presjeka, ali nakon obnove, poslije požara 1480., kupola je izgrađena u obliku polukruga u presjeku, tipično za klasični period osmanske arhitekture.

Nešto više o Carevoj džamiji saznajte iz video priloga koji slijedi.