Arapski jezik
Arapski jezik

Suprotnosti

Naučimo imenovati neke suprotnosti! صحيح tačan خطأ pogrešan حسن dobar سيّء loš جميل lijep قبيح ružan جديد nov قديم star …