Dam ti roka koliko god želiš
Dam ti roka koliko god želiš

Dam ti roka koliko god želiš

Jedan od Nasrudinovih prijatelja zamoli hodžu da mu dade u zajam na kratak rok nešto novaca, a Nasrudin-hodža mu odgovori:

– Dragi brate, ja nemam gotovine pa ti ne mogu dati novca, ali pošto si mi dobar prijatelj, mogu ti dati roka koliko god želiš.

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 103.