Djeca žele da im roditelji puno više čitaju
Djeca žele da im roditelji puno više čitaju

Djeca žele da im roditelji puno više čitaju


Pitali su Einsteina: “Kako potaknuti kreativnost kod djece?” 
Odgovorio je: “Čitajte im bajke.” 
– “I kako još?” 
– “Čitajte im još više bajki.” 

Društvo „Naša djeca“ i Dječje gradsko vijeće iz Omiša sudjelovalo je povodom Međunarodnog dana mira, 21. rujna 2012.g. u nacionalnoj kampanji Hrvatska volontira. Dječje vijećnice Marija Pavlić, Rita Ratković, Lukrecija Bašić, Ana Bulat i Lea Tokić su pod vodstvom svoje voditeljice prof. Ivane Vlahović organizirale i provele akciju pod nazivom „Bajke putuju srcem od djece djeci“. Prezentirale su djeci u Dječjim vrtićima „Galeb“, „Pčelica“ i „Potočić“ bajke na drugačiji način, čitajući i glumeći likove iz priča koje potiču mir, dobrotu, razumijevanje. Cilj ove akcije je poticanje volonterizma, čitanja priča djeci od strane njihovih najbližih, stvaranje bliskosti unutar obitelji gdje će se dijete tako osjećati voljeno i zaštićeno, poticanje kreativnosti i maštovitosti koja dovodi do inovativnosti i originalnosti. Poruke koje smo dobili od strane djece prilikom ove akcije bile su da oni žele da im roditelji puno više čitaju, pogotovo prije spavanja ili u trenutcima kada su nemirni, razdražljivi. Nažalost, neka djeca su tužno rekla da im nitko ne čita, a većina njih prepoznaje fantastične likove iz bajki kao što su vile, patuljci, princeze, vještice itd. Međutim, rijetki su oni kojima su čitane priče u kojima se govori o strahu, ljubavi, toleranciji, sretnom odrastanju, u kojima sve što postoji može biti dio bajke (kamen, cvijet, oblak, kiša). Susret s takvim pričama potiče emocionalnu inteligenciju i dječju kreativnost …