Dobar prijatelj
Dobar prijatelj

Dobar prijatelj


Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato neka svako od vas pazi ko će mu biti prijatelj.

Za tebe nema dobra u druženju sa čovjekom koji ti ne želi ono što želi sebi.

Imam Ali, mir neka je na nj, rekao je:

Pravi ti je prijatelj onaj koji te savjetuje o tvojim nedostatcima, koji te čuva u odsutnosti i koji ti daje prednost nad sobom.

Pomagač u pokornosti Bogu najbolji je prijatelj.

(Mjera mudrosti 2, sažetak zbirke hadisa)